Wat doet NASH

Divitest

De nieuwe wetgeving rondom de zogenaamde “Flex-BV”, leidt ertoe dat bestuurders en aandeelhouders van BV’s een uitkeringstest dienen te doen alvorens zij dividend uitkeren. Indien dit niet zorgvuldig wordt gedaan kan dit leiden tot aansprakelijkheid van de bestuurder en de aandeelhouder van de BV.

De uitkeringstest dient te bestaan uit een balanstest en een liquiditeitstest en dient minimaal 1 jaar vooruit te kijken. Achtergrond is dat de wetgever wenst te voorkomen dat een BV in problemen raakt als gevolg van een dividenduitkering.

Er is nog veel onduidelijkheid over de normen die zullen gaan gelden. Om die reden is Divitest opgezet. Divitest is een initiatief van de financiële experts van NASH Consulting B.V. te Maastricht en heeft daarmee alle kennis in huis om voor de bestuurder en/of aandeelhouder(s) een goede uitkeringstest te verzorgen. In voorkomende gevallen zal een samenwerking worden gezocht met uw accountant en / of fiscalist.

Divitest doet dit snel, effectief, grondig en onafhankelijk. Het rapport is een solide basis voor een besluit tot uitkering dan wel niet-uitkering en kan later altijd gebruikt worden als referentie.

Bij het uitvoeren van de uitkeringstest baseert Divitest zich onder meer op de jaarcijfers opgesteld door de accountant/boekhouder, de tussentijdse cijfers, de prognoses en de algemene verwachtingen voor de branche.

Daarnaast is Divitest een open platform en expertisecentrum. Wij willen de dialoog aangaan om duidelijkheid te krijgen over de normen die zullen gaan gelden. Door diverse experts bij ons platform te betrekken verwachten wij een leidende rol te kunnen spelen in de discussie rondom dit onderwerp.

Voor meer informatie: www.divitest.nl