Curriculum vitae drs. Paul L.C.M. Janssen

Na voltooiing van de doctoraalstudie bedrijfseconomie aan de Universiteit Maastricht is Paul zijn carrière gestart bij Moret & Limperg in 1988. In 1990 heeft hij de postdoctorale opleiding tot registeraccountant afgerond aan de Universiteit Maastricht. Vanaf 1988 tot 2013 heeft hij als openbaar accountant veel ondernemingen in de publieke en private sector gecontroleerd en geadviseerd bij EY en haar rechtsvoorgangers. Vanaf 2002 heeft hij als eindverantwoordelijk partner op grote en middelgrote opdrachten gefunctioneerd.

Vanaf 1991 tot 2004 was Paul docent aan de postdoctorale opleiding tot registeraccountant aan Universiteit Maastricht in het vakgebied ‘Internal control & accounting information systems’.

Vanaf 2013 heeft Paul als zelfstandige vele diverse opdrachten in de private en publieke sector uitgevoerd. Naast diverse adviesopdrachten op het gebied van strategie en financiën is hij tevens een stevige interimmanager op het gebied van financiële herstructurering van organisaties. Zijn no-nonsense aanpak is daarbij leidend.

Vanaf 2013 is Paul lid van de rekenkamer van de gemeente Maastricht.

Vanaf 2017 is Paul Janssen als partner verbonden aan NASH Consulting. Zijn specialisatie is met name het verkoop-klaar maken van ondernemingen, alsmede bedrijfseconomische en strategische (due diligence) onderzoeken.

Daarnaast is hij als bestuurder en toezichthouder actief in enkele stichtingen en verenigingen.

Paul Janssen is bereikbaar per email op janssen@nashconsulting.nl of op zijn mobiele nummer 06 46445592.