"Fiscale advisering in de breedste zin"
Mr. Gerry H. Been

Mr. Gerry H. Been


Na afronding van zijn studie fiscaal-recht aan de Universiteit van Amsterdam is Gerry al ruim 30 jaar werkzaam als belastingadviseur. Hij heeft gedurende al deze jaren (familie)bedrijven, zelfstandigen, particulieren en instellingen fiscaal geadviseerd zowel op het terrein van nationale als internationale fiscale wetgeving.

Naast de algemene fiscale adviespraktijk wordt Gerry Been regelmatig gevraagd zijn deskundigheid en ervaring met zijn cliënten te delen in vraagstukken op het gebied van bedrijfsopvolging binnen (onder andere) familieverhoudingen, bij herstructureringen en bij de verkoop en koop van bedrijven. Ook wordt hij benaderd voor het geven van second opinion-adviezen en bij kwesties waarin het van belang is om tot een compromis -ook met de belastingdienst- te komen.

Door zijn lange ervaring heeft Gerry veel contacten opgedaan met beroepsgenoten en aanverwante adviseurs in binnen- en buitenland, op juridisch, fiscaal en financieel gebied zodat hij -daar waar nodig- gemakkelijk toegang heeft tot hun expertise ten behoeve van zijn relaties.

Daarnaast is Gerry Been als bestuurder verbonden aan verschillende Stichtingen met een sociaal-culturele doelstelling.

Met ingang van 1 oktober 2020 is Gerry Been als partner verbonden aan NASH Consulting.

Gerry Been is bereikbaar per emailadres been@nashconsulting.nl of op zijn mobiele nummer 06-51191447.

"Maatwerk bij financiële vraagstukken of bedrijfsovername"
Drs. Edgar L.P.J. Janssens MBA

Drs. Edgar L.P.J. Janssens MBA


Na voltooiing van de studies bedrijfseconomie en bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en INSEAD, met als specialisaties corporate finance, bedrijfsoverdrachten en financieringsstructuren, heeft Edgar Janssens (1961) ervaring opgedaan bij diverse toonaangevende financiële instellingen, zoals ABN AMRO Bank, ING Bank, KBC Bank en Deloitte Management Consultants en heeft daarvoor gewerkt en gewoond in diverse landen, o.a. Verenigde Staten, Zuid-Korea, Roemenië en diverse West-Europese landen.

In het vervolg van zijn carrière heeft de Edgar bij diverse organisaties gezichtsbepalend activiteiten geleid op het gebied van bedrijfsoverdracht en is hij dagelijks actief op terreinen als fusies en overnames, financiële analyse, financiële structurering, vanuit rollen als bankier, ondernemer, directeur van een familiebedrijf, adviseur en commissaris.

Vanaf 2010 is Edgar Janssens als partner verbonden aan NASH Consulting en is hij succesvol in de begeleiding en ondersteuning van ondernemers bij alle aspecten van bedrijfsoverdracht en ondernemingsfinanciering. Edgar heeft enkele publicaties op zijn naam staan op terreinen als overdracht en financiering van familiebedrijven, strategische financieringsconstructies, financiële insolventie en credit scoring analyse.

Edgar Janssens is bereikbaar per email op janssens@nashconsulting.nl of op zijn mobiele nummer 06 21840455.

"Ik help ondernemers bij hun uitdagingen met de bank"
Drs. Harm H. Loopstra

Drs. Harm H. Loopstra

Harm Loopstra is financieel expert met een jarenlange ervaring als financier van ondernemingen. Specialisaties zijn Werkkapitaalfinanciering, Onroerend Goed en Rentederivaten. Harm Loopstra is per 1 mei 2012 toegetreden als Partner bij NASH.

Harm Loopstra heeft in 1987 zijn studie Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam afgerond. Daarna is hij werkzaam geweest in diverse functies bij de Amro Bank en later de ABN AMRO Bank. Rode draad was het helpen van ondernemers om hun plannen te realiseren. Van het financieren van een voetbalstadion tot het mogelijk maken van buitenlandse acquisities.

Zijn werk bij NASH concentreert zich op financieringsvraagstukken, ondersteuning in financieel zware tijden (inclusief reorganisaties), kapitaals-bescherming (hoe beleg ik mijn vermogen veilig?), rentederivaten en uitkeringstoetsen . Hij treedt voor enkele ondernemingen op als part-time CFO

“Ik help ondernemers bij hun uitdagingen met de bank”, is de vertaling die Harm er zelf aan geeft. Soms is dat het regelen van financiering, maar het kan ook begeleiding zijn als de onderneming door de bank wordt overgedragen naar bijzonder beheer of een discussie over een renteswap. Financiering geschiedt tegenwoordig ook steeds meer uit niet-bancaire bronnen. Het is in alle gevallen cruciaal is dat het plan klopt en op de juiste manier bij de bank of andere financier wordt aangeleverd. Hier komt de jarenlange ervaring van Harm goed van pas.

Harm is bereikbaar onder zijn mobiele nummer: 06-46105122.

"Aantoonbare waarde creatie op lange termijn"
Drs. Paul L.C.M. Janssen

Drs. Paul L.C.M. Janssen

Na voltooiing van de doctoraalstudie bedrijfseconomie aan de Universiteit Maastricht is Paul zijn carrière gestart bij Moret & Limperg in 1988. In 1990 heeft hij de postdoctorale opleiding tot registeraccountant afgerond aan de Universiteit Maastricht. Vanaf 1988 tot 2013 heeft hij als openbaar accountant veel ondernemingen in de publieke en private sector gecontroleerd en geadviseerd bij EY en haar rechtsvoorgangers. Vanaf 2002 heeft hij als eindverantwoordelijk partner op grote en middelgrote opdrachten gefunctioneerd.

Vanaf 1991 tot 2004 was Paul docent aan de postdoctorale opleiding tot registeraccountant aan Universiteit Maastricht in het vakgebied ‘Internal control & accounting information systems’.

Vanaf 2013 heeft Paul als zelfstandige vele diverse opdrachten in de private en publieke sector uitgevoerd. Naast diverse adviesopdrachten op het gebied van strategie en financiën is hij tevens een stevige interimmanager op het gebied van financiële herstructurering van organisaties. Zijn no-nonsense aanpak is daarbij leidend.

Vanaf 2013 is Paul lid van de rekenkamer van de gemeente Maastricht.

Vanaf 2017 is Paul Janssen als partner verbonden aan NASH Consulting. Zijn specialisatie is met name het verkoop-klaar maken van ondernemingen, alsmede bedrijfseconomische en strategische (due diligence) onderzoeken.

Daarnaast is hij als bestuurder en toezichthouder actief in enkele stichtingen en verenigingen.

Paul Janssen is bereikbaar per email op janssen@nashconsulting.nl of op zijn mobiele nummer 06 46445592.