NASH Blog "Waarom dient een bedrijfsbelang te worden gewaardeerd door een onafhankelijke specialist?

In de praktijk bestaat nog zeer veel onduidelijkheid omtrent de wens voor inzet van een gecertificeerde waardeerder (bedrijf taxateurs/ lid NIRV) bij het bepalen van een onafhankelijke waarde van een bedrijfsbelang (activa of onderneming of aandelen). Dit kan spelen bij de voorgenomen verkoop of koop van een onderneming; bij onenigheid tussen aandeelhouders; bij echtscheiding of bij het uittreden van een van de aandeelhouders. Vaak gaat het om zeer grote bedragen. Een goede waardering is in deze gevallen dan van groot belang. 
Vreemd. Voor het aankopen van een woonhuis of bedrijfspand ontkom je niet aan de inzet van een gecertificeerde taxateur ter verkrijging van een financiering, uiteraard voor je eigen kosten. Bij situaties waar het bedrijfsbelangen betreft lijkt het waarde oordeel van een accountant vaak voldoende ….
Naar onze ervaring echter voegt een waardering wel degelijk waarde toe in situaties waarbij sprake is van koop/ verkoop van de onderneming (aandelen of activa- passiva), scheiding, onenigheid tussen aandeelhouders, minderheidsparticipatie, fusie of investeringsbeslissing. De vraag is of de ondernemer er goed aan doet genoemde exercities aan zijn accountant toe te vertrouwen. Het waarderen is meer dan de keuze van een winstbegrip en een factor met als gevolg een uitkomst! Immers, ieder zijn vak!
Bij een waardering van een bedrijfsbelang door een erkend waardeerder wordt het gehele bedrijf kritisch onder de loep genomen. We kijken daarbij niet alleen naar de cijfers (van het verleden), maar ook naar de toekomst, vaak in meerdere scenario’s. Ook items als actuele juridische structuur, organisatie, product- marktcombinaties, SWOT- analyse, Intellectual Property Rights, eigen producten, fiscale situatie/ controles, pensioensituatie, gewenste normalisering van de kosten, marketing power/ eigen producten, innovatie, aanwezigheid stille reserves, marktconforme huurverplichting etc etc komen aan bod. Ten slotte wordt kritisch naar de balans ontwikkeling en de eventuele gevolgen hiervan voor de waardering gekeken. Daarbij wordt de ontwikkeling van het werkkapitaal en de investeringen uiteraard mee gewogen. Het zal duidelijk zijn, dat een waarde berekening door de winst (EBIT) te vermenigvuldigen met een factor aan genoemde aspecten geheel voorbij gaat. Deze vuistregelmethode, quick and dirty, is gewoon incompleet.
Indien je je als adviseur samen met de ondernemer met een waardering bezig houdt, gaan de cijfers voor je ‘leven’. Je wordt weer eens door bepaalde zaken met de neus op de feiten gedrukt. Je wordt er slimmer en actiever door. Je komt ten slotte na de afsluitende rekenexercitie tot een ‘fair value’ met als gevolg een realistische vraag- of koopprijs of juiste investeringsbeslissing. De ervaring leert, dat de kosten van de inzet van een waardeerder later in het proces ruimschoots worden terugverdiend. Je bent tenslotte als ondernemer en als adviseur goed ingevoerd in de materie en een goede gesprekspersoon voor de andere zijde van de tafel. Met als gevolg een beter resultaat; en voor de adviseur een tevredener klant.
Kortom; waarderen van uw bedrijfsbelang is geen luxe. Het behoort tot het proces van goede voorbereiding op de voorgenomen koop of verkoop. Ook de rechtbanken vallen steeds vaker terug op de diensten van Register Valuators teneinde bij strijdende partijen tot Fair Values te komen; onafhankelijk en niet gekleurd.