NASH Blog "De waardering van de pensioenvoorziening en de financiering door de bank"

NASH Blog "De waardering van de pensioenvoorziening en de financiering door de bank"

 

Met ingang van 1 januari 2014 zijn de richtlijnen voor de jaarverslaggeving zodanig aangepast dat een pensioenvoorziening voor de DGA in eigen beheer moet worden gewaardeerd op de commerciële waarde, in plaats van de fiscale waarde. Afwijking is wel mogelijk, maar dan moet de gehele balans fiscaal worden gewaardeerd en dat lijkt bij de meeste MKB bedrijven niet wenselijk.

Het waarderen van de pensioenvoorziening op de commerciële waarde kan betekenen dat deze voorziening in de balans fors stijgt en deze stijging gaat ten laste van het eigen vermogen van de onderneming. Er is momenteel doorgaans een groot verschil tussen de fiscale waarde en de commerciële waarde vanwege het renteverschil. Fiscaal wordt veelal nog gerekend met 4%, terwijl de marktrente ondertussen fors lager is.

Deze stelselherziening betekent voor veel MKB bedrijven dus dat het vermogen in de balans fors zal dalen en de pensioenvoorziening zal stijgen. Indien het bedrijf gebruikt maakt van bankfinanciering heeft dat direct consequenties. De solvabiliteit (verhouding tussen eigen en totaal vermogen) daalt en daarmee ook de kredietwaardigheid van het bedrijf. In banktermen heet dit dat de rating verslechtert. Tegenwoordig heeft dat ook vrijwel direct gevolgen voor de prijsstelling van de bank, oftewel de rente-opslag gaat omhoog.

Nog vervelender kan het zijn als de bankfinanciering (mede) is gebaseerd op ratio’s en door de daling van de solvabiliteit zakt het bedrijf door deze ratio heen. Dan krijgt de bank wellicht zelfs de mogelijkheid om de financiering op te eisen.

In de praktijk zal het waarschijnlijk echter allemaal wel niet zo’n vaart lopen.

Het is natuurlijk ook voor de bankiers duidelijk dat de oorzaak van de verslechterde balansverhoudingen een stelselherziening betreft, waar de ondernemer niets aan kan doen.
Verder is het mogelijk om met de bank een zogenaamde “instandhoudingsverklaring” overeen te komen. Dit is een verklaring dat de onderneming de pensioenvoorziening in het bedrijf laat. In dat geval rekent de bank de pensioenvoorziening tot het aansprakelijk vermogen en maakt de verschuiving van eigen vermogen naar pensioenvoorziening niet meer zo’n verschil.

Heeft u bankkrediet en heeft u een pensioenvoorziening in eigen beheer, dan adviseren wij u om nu reeds bij uw accountant/fiscalist/pensioenadviseur een berekening op te vragen van de nieuwe waarde van de pensioenvoorziening.
Leidt dit tot knelpunten in uw bankfinanciering? Informeer uw bankier dan vooraf en overleg hoe dit op te lossen. Dit voorkomt vervelende gesprekken met uw bank als de jaarrekening over 2014 wordt gepresenteerd.

Overigens kan deze stelselherziening ook gevolgen hebben voor de mogelijkheid om dividend uit te keren over 2014. Conform de nieuwe uitkeringstoets mag een dividenduitkering niet leiden tot een negatief eigen vermogen en als dit eigen vermogen daalt kunt u dus wellicht minder dividend uitkeren. Ook dat is iets om goed in de gaten te houden.